Thijs Broer (Vrij Nederland)

ThijsBroerThijs Broer is politiek redacteur bijĀ Vrij Nederland. Sinds 1997 is hij werkzaam bij het weekblad, waar hij zich in 2006, na een tijd over ethische- en religieuze kwesties te hebben geschreven, volledig ging richten op de politiek. In 2007 schreef Broer het boek ‘De Geroepene. Het wonderbaarlijke premierschap van Jan-Peter Balkenende’, samen met collega Max van Weezel. Daarnaast is hij onder andere initiatiefnemer van HappyChaos.